Meny
Søk

Konfliktfrie diamanter

Konfliktdiamanter, også kalt bloddiamanter, er rå og uslipte diamanter som blir brukt av opprørsgrupper for å finansiere bevæpnet konflikt mot den legale ledelsen i et land. Slik finansiering har pågått i mange år. Konfliktfrie diamanter er garantert ikke anskaffet ved bruk av vold, barnearbeid, i konflikt med menneskerettigheter eller miljø ødeleggelser. Slike diamanter blir nøye fulgt fra gruven til de ankommer kunden, for å sikre at de er konfliktfrie.

Kimberley prosessens sertifiserings skjemaer (KPCS), er desginet for å sertifisere diamantens opprinnelse. KPCS ble etablert i 2003 for å forhindre opprørsgrupper fra å finansiere sine krigshandlinger ved diamantsalg. Bloddiamanter blir forhindret fra å komme på det legale diamant markedet. Dette er en forsikring til diamantkjøpere, slik at de vet at deres kjøp ikke finansierer krig eller krenkelser av menneskerettighetene.  Etter denne prosessen har salget av konfliktdiamanter sunket fra ca. 4% til godt under 1%.

For oss står etikk sentralt i handelen. Vi ønsker ikke å støtte prosesser som er ødeleggende for mennesker eller naturen. Derfor er alle våre diamanter garantert konfliktfrie. Dette er en garanti vi får fra våre leverandører, som er underlagt bestemmelsene i Kimberley prosessen. 

help desk software